Concessionària aparcament la fe

LES NOSTRES TARIFES

Una àmplia selecció de tarifes

Totes les nostres tarifes estan pensades per a adaptar-se a les necessitats de cada estada en el nostre pàrquing.

Tarifes de Rotació

Targetes d'hores prepagament

Promocions

Abonaments mensuals per a tots els públics

Abonaments mensuals per a treballadors de l'hospital

horari atenció pàrquing la fe

961 243 155

CRIDA’NS I INFORMA’T

Tarifa de rotació i/o horària €/min………………………………………………………………………………………………………………0,04440436€/min

Tarifa de rotació nocturna de 20:00 a 08:00 hores ………………………………………………………………………………………0,0388531€/min

Màxim dia (11 hores)………………………………………………………………………………………………………………………………………………..29,25€

Val de 3 dies ininterromputs………………………………………………………………………………………………………………………………………………….35.00€

No es retornarà els diners una vegada formalitzat

Val de 5 dies ininterromputs………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50.00€

No es retornarà els diners una vegada formalitzat

Vesprades i nits de dilluns a divendres forma ininterrompuda……………………………………………………………………………………………….5.00€

Preu màxim en tram horari 17.00 a 08.00 de l’endemà

Caps de setmana de forma ininterrompuda……………………………………………………………………………………………………………………………5.00€

Preu màxim en tram horari de 08.00 del dissabte a 08.00 del diumenge 08.00 del diumenge a 08.00 del dilluns

Festius de forma ininterrompuda………………………………………………………………………………………………………………………………………….5.00€

Preu màxim en tram horari de 08.00 del dia festiu a 08.00 de l’endemà.

Mensual 24 hores………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….113,30€

Mensual matí de 07:30 a 15:30hores………………………………………………………………………………………………………………………………..86,55€

Mensual vesprada de 15 a 23 hores…………………………………………………………………………………………………………………………………59,95€

Mensual nit de 23 a 07 hores…………………………………………………………………………………………………………………………………………..33,30€

Abonament 180 hores……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..28,00€
Targeta prepagament que adjudicada per l’hospital

Abonament TNF: vesprades, nits, cap de setmana i festius………………………………………………………………………………………………27,75€
Entrada: després de 14.30 hores.
Eixida: abans de 08.30 hores de l’endemà.
Cap de setmana i festius 24 hores disponibles.

Abonament 80 Hores matí……………………………………………………………………………………………………………………………………………….81,75€
Límit 10 matins al mes de dilluns a divendres, resta horària disponible sense limitació

25 hores sense limitació horària(Caducitat 3 mesos)…………………………………………………………………………………………………………..57,30€

50 hores sense limitació horària(Caducitat 3 mesos)…………………………………………………………………………………………………………..93,25€

100 hores sense limitació horària(Caducitat 3 mesos)………………………………………………………………………………………………………..159,90€

Les tarifes i preus de l’aparcament estan subjectes a la seua aprovació per Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
Temps de Travessia: 10 min.
Informació d’abonaments en caixa central.