Política de privacitat

CLÀUSULA PRESA DE DADES

 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades:

Responsable: Concessionària Aparcament la Fe, S.A.

Finalitats: Correcta gestió dels serveis sol·licitats. Realitzar comunicacions a través del correu electrònic de les gestions sol·licitades i informació comercial que puga resultar del seu interés.

Legitimació: Execució d’un contracte / precontracte i consentiment de l’interessat.

Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Finalitats que requereixen consentiment: □ SÍ QUE CONSENT □ NO CONSENT l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica sobre productes i/o serveis de Concessionària Aparcament la Fe, S. a. que puguen resultar del meu interés.

Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional.

Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en: en les oficines del responsable, www.aparcamientolafe.es

 

Qui és el responsable del tractament de les teues dades?

Concessionària Aparcament la Fe, S.A.

A98202989

Carrer tres *forques 149 accessori,

46014

València

961243155

info@aparcamientolafe.com

*DPO: (si escau)


Que finalitats tractarem les teues dades personals?

En Concessionària Aparcament la Fe, S. a. tractarem les seues dades personals amb les següents finalitats:

– Elaboració del pressupost.

– Seguiment del pressupostos mitjançant comunicacions entre totes dues parts.

– Informació comercial o d’esdeveniments per mitjans electrònics.

– Gestionar els serveis administratius i de logística realitzats pel Responsable.

– Facturació.


Quina és la legitimació per al tractament de les teues dades?

La base legal per als tractaments indicats amb anterioritat és el consentiment de l’interessat. Una vegada acceptat el pressupost s’aplicarà el procediment d’alta de clients.

Durant quant temps mantindrem les dades personals?

Les dades personals seran mantinguts mentre es mantinga la vinculació amb el Responsable. En finalitzar els mateixos, les dades personals tractats en cadascuna de les finalitats indicades es mantindran durant els terminis legalment previstos o durant el termini que un jutge o tribunal els puga requerir atenent el termini de prescripció d’accions judicials. Les dades tractades es mantindran en tant no expiren els terminis legals al·ludits anteriorment, si hi haguera obligació legal de manteniment, o de no existir aqueix termini legal, fins que l’interessat sol·licite la seua supressió o arrebossat el consentiment atorgat.

A quins destinataris es comunicaran les teues dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal. En concret es comunicaran a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i a bancs i entitats financeres per al cobrament del servei prestat o producte adquirit Com als encarregats del tractament necessaris per a l’execució de l’acord.

Quins són els teus drets en relació amb el tractament de dades?

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre l’existència d’un tractament les seues dades, a accedir a les seues dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades que siguen inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió, quan entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per a les finalitats per als quals van ser recollits o l’interessat retire el consentiment atorgat.

En determinats suposats l’interessat podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en aquest cas només els conservarem d’acord amb la normativa vigent.

En determinats suposats pot exercitar el seu dret a la portabilitat de les dades, que seran entregats en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica a vosté o el nou responsable de tractament que designe.

Té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als quals l’ha atorgat.

Concessionària Aparcament la Fe, S. a. disposa de formularis per a l’exercici de drets que poden ser sol·licitats a l’email info@aparcamientolafe.com o utilitzar els elaborats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers. Aquests formularis hauran d’anar signats electrònicament o ser acompanyats de fotocòpia del DNI. Si s’actua per mitjà de representant de la mateixa manera haurà d’anar acompanyat de còpia del seu DNI o amb signatura electrònica.

Els formularis hauran de ser presentats presencialment a Concessionària Aparcament la Fe, S.A. o remesos per correu postal o electrònic en les adreces que apareixen en l’apartat “Responsable”.

Té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en el supòsit que considere que no s’ha atés convenientment l’exercici dels seus drets. El termini màxim per a resoldre és el d’un mes a comptar des de la recepció de la seua sol·licitud.

En el cas de produir-se alguna modificació de les seues dades, li agraïm ens el comunique degudament per escrit amb la finalitat de mantindre les seues dades actualitzades.

Cookies

Si deixes un comentari en el nostre lloc pots triar guardar el teu nom, adreça de correu electrònic i web en cookies. Això és per a la teua comoditat, perquè no hages de tornar a emplenar les teues dades quan deixes un altre comentari. Aquestes cookies tindran una duració d’un any.

Si tens un compte i et connectes a aquest lloc, instal·larem una *cookie temporal per a determinar si el teu navegador accepta cookies. Aquesta *cookie no conté dades personals i s’elimina en tancar el navegador.

Quan inicies sessió, també instal·larem diverses cookies per a guardar la teua informació d’inici de sessió i les teues opcions de visualització de pantalla. Les cookies d’inici de sessió duren dos dies, i les cookies d’opcions de pantalla duren un any. Si selecciones “Recordar-me”, el teu inici de sessió perdurarà durant dues setmanes. Si sals del teu compte, les cookies d’inici de sessió s’eliminaran.

Si edites o publiques un article es guardarà una *cookie addicional en el teu navegador. Aquesta *cookie no inclou dades personals i simplement indica l’ANEU de l’article que acabes d’editar. Caduca després d’1 dia.

Contingut incrustat d’altres llocs web

Els articles d’aquest lloc poden incloure contingut incrustat (per exemple, vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat d’altres web es comporta exactament de la mateixa manera que si el visitant haguera visitat l’altra web.

Aquestes web poden recopilar dades sobre tu, utilitzar cookies, incrustar un seguiment addicional de tercers, i supervisar la teua interacció amb aqueix contingut incrustat, inclòs el seguiment de la teua interacció amb el contingut incrustat si tens un compte i estàs connectat a aqueixa web.

Analítica
Quant temps conservem les teues dades

Si deixes un comentari, el comentari i les seues metadades es conserven indefinidament. Això és perquè puguem reconéixer i aprovar comentaris successius automàticament en lloc de mantindre’ls en una cua de moderació.

Dels usuaris que es registren en la nostra web (si n’hi ha), també emmagatzemem la informació personal que proporcionen en el seu perfil d’usuari. Tots els usuaris poden veure, editar o eliminar la seua informació personal en qualsevol moment (excepte que no poden canviar el seu nom d’usuari). Els administradors de la web també poden veure i editar aqueixa informació.